Автоматизація бізнес-процесів та впровадження єдиної ІТ-системи в ТОВ «Українське зерно»

Відгук:
Замовник: ТОВ «Українське зерно»
Автоматизовано: 50 робочих місць
Впроваджено:

Управління виробничим підпріємством
RASK: BPMS. Казначейство
ІН-АГРО: Управління елеватором

Компанія ТОВ «Українське зерно» входить до складу холдингу «Інтер-Єдність» і є одним з найбільших в Україні виробників і продавців готових комбікормів під торговими марками «Щедра Нива», «BestMix», «Топ-Корм», «Еко», «Просто корм», «MAX Ефект» і ін.

Перед керівництвом ТОВ «Українське зерно» стояло завдання по автоматизації бухгалтерського, управлінського і оперативного обліку. В результаті пошуку і аналізу представлених на ринку рішень ми вибрали за основу нової інформаційної системи продукти «Управління виробничим підпріємством» і галузеве рішення «ІН-АГРО: Управління елеватором».

В рамках проекту фахівцями «РАСК. ІН-АГРО» були виконані наступні роботи:

  • визначення та узгодження єдиної Методології обліку
  • проведення навчання співробітників
  • підготовчі роботи (розгортання бази, первинні налаштування, структурування НДІ, перенесення початкових залишків, інше)
  • проведено аналіз бізнес-процесів з метою їх адаптації в рамках типового функціоналу
  • виконані розробки нових підсистем і доопрацювання окремих об'єктів системи під особливості деяких технологічних процедур
  • проведено запуск в промислову експлуатацію.

На базі обраних програмних продуктів було побудовано єдину інформаційну систему для управління підприєжмством.

Всього автоматизовано 50 робочих місць.

В рамках проекту був автоматизований бухгалтерський і податковий облік, включаючи: кількісно-якісний облік зерна; розрахунок зарплати; кадровий облік; розрахунок собівартості; взаєморозрахунки з постачальниками, покупцями і підзвітними особами; облік запасів. Ви підписалися на інформаційно-технологічне обслуговування.

Пізніше на підприємстві постала потреба в автоматизації процесів казначейства. Було впроваджено рішення розробки РАСК. ІН-АГРО - RASK: BPMS. Казначейство.

За допомогою казначейського модулю вдалось автоматизувати бізнес-процеси погодження заявок на витрачання грошових коштів. В результаті компанія отримала прозорість даного процесу та прискорення погодження заявок. Реалізована можливість погодження заявок з мессенджеру Telegram.

Фахівці РАСК. ІН-АГРО провели навчання колистувачів системи по налаштуванню та використанню модулю та надають консультації та підтримку по роботі в системі.