Автоматизація обліку на підприємстві ТОВ "Компанія "Агролідер Україна"

Відгук:
Замовник: ТОВ "Компанія" Агролідер Україна"
Автоматизовано: 5 робочих місць
Впроваджено:

Бухгалтерія елеватора, млина и комбікормового заводу

Основним Напрямки діяльності ТОВ "Компанія "Агролідер Україна" є післяурожайна діяльність, а такоже виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; оптова торгівля зерном, складське господарство та ін.

В результаті пошуку програмного продукту з врахуванням галузевої спеціфікі було обрано рішення «Бухгалтерія елеватора, млина и комбікормового заводу». Можливості даного програмного продукту дозволяють вести бухгалтерський, податковий та кількісно-якісний облік в єдиній інформаційній базі згідно чинного законодавства України та галузевої специфіки.

10.09.2018р. спеціалісти «РАСК. ІН-АГРО» завершили впровадження системи. У процесі впровадження були виконані роботи з установки програми, початкового налаштування системи, проведено навчання з роботи у програмі. 

У результаті впровадження автоматизований облік:

  • Кількісно-якісний облік,
  • Розрахунки з контрагентами,
  • Товарно-матеріальні цінності
  • Виробничі операції
  • Розрахунок зарплати і кадровий облік
  • Облік у відокремлених підрозділах
  • Регламентована звітність
  • Управління складськими запасами
  • Облік ТМЦ в цехових коморах
  • Облік послуг виробничого характеру

Використання програми "Бухгалтерія елеватора, млина, комбікормового заводу" дозволило підприємству вести облік оперативно і ефективно згідно галузевої специфіки підприємства; оптимізувати основні процеси регламентованого обліку, скоротити терміни формування звітності.