Автоматизація бухгалтерського та кількісно-якісного обліку в ТОВ "Амарант"

Замовник: ТОВ "Амарант"
Автоматизовано: 10 робочих місць
Впроваджено:

Бухгалтерія елеватора, млина, комбікормового заводу

ТОВ «Амарант» займається переробкою сільськогосподарської продукції, виробляє готові корми для тварин, надає послуги зі зберігання і обробки зерна на власних елеваторах. Потужність одночасного зберігання - 267 000 тон.

З метою підвищення оперативності ведення кількісно-якісного, бухгалтерського і податкового обліку керівництвом підприємства було прийнято рішення щодо автоматизації за допомогою програми "Бухгалтерія елеватора, млина, комбікормового заводу".

Фахівці «РАСК. ІН-АГРО» оперативно провели запуск системи - встановили програмне забезпечення на компьютери замовника; провели індивідуальне навчання співробітників роботі у програмі. Після впровадження було оформлено пільгове обслуговування системи.

В результаті впровадження на підприємстві автоматизовані:

  • Бухгалтерський і податковий облік,
  • Оперативний кількісно-якісний облік зерна
  • Розрахунок зарплати,
  • Кадровий облік,
  • Розрахунки з контрагентами (в тому числі автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг),
  • Облік основних засобів, ТМЦ,
  • Нематеріальні активи,

Використання програмного продукту дозволило підвищити якість і скоротити терміни формування звітності.

На підприємстві автоматизовано 10 робочих місць.