Автоматизація бухгалтерського обліку в ТОВ "Сквирський комбінат хлібопродуктів"

Відгук:
Замовник: ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів»
Автоматизовано: 25 робочих місць
Впроваджено:

Бухгалтерія для України

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» є одним з найбільших на Україні виробників гречаної крупи, борошна та пластівців. Комбінат переробляє більш ніж 5000 тонн зерна на місяць.

Керівництвом було прийнято рішення впровадити «1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України» і доопрацювати програму з урахуванням специфіки роботи елеватора.

В результаті впровадження були автоматизовані наступні ділянки роботи підприємства:

 • кадровий облік,
 • розрахунок зарплати,
 • регламентована звітність,
 • облік робочого часу,
 • облік приходу ТМЦ,
 • взаєморозрахунки з постачальниками,
 • управління складськими запасами,
 • управління даними про склад і структуру виробів,
 • рецептура,
 • облік витрат на виробництво,
 • розрахунок фактичної собівартості,
 • облік послуг виробничого характеру,
 • переробка давальницької сировини,
 • сертифікація якості сировини і продукції,
 • облік діяльності допоміжних виробництв,
 • облік продажів ТМЦ,
 • взаєморозрахунки з покупцями,
 • оптова торгівля, роздрібна торгівля,
 • формування галузевої звітності,
 • облік експортно-імпортних операцій,
 • автоматизація бізнес -процесів.

Всього було автоматизовано 25 робочих місць, включаючи: бухгалтерія, відділ кадрів, виробничий відділ, планово-економічний, відділ збуту, вагова, лабораторія.

Пізніше, після декількох років користування новою ІТ-системою, керівництвом підприємства було прийнято рішення щодо оптимізації та подальшої автоматизації двох важливих складових виробничої і комерційної діяльності підприємства:

 • автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку виробничих бізнес-процесів з переробки сировини в рамках розширення функціонуючої на підприємстві системи обліку;
 • автоматизації комерційної діяльності підприємства, що включає планування продажів і виробництва продукції, облік реалізації продукції, планування надходження грошових коштів і графік платежів за відвантажену продукцію.

Розвиток і вдосконалення системи було вирішено реалізувати на базі раніше запровадженого і експлуатованого програмного продукту "1С:Підприємство. Бухгалтерія 8 для України".

Співробітниками «ІН-АГРО» з метою оптимізації та подальшої автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку виробничих бізнес-процесів були виконані консалтингові роботи:

 • Проведення обстеження;
 • Опис виробничих бізнес-процесів з переробки сировини;
 • Опис бізнес-процесів комерційної діяльності підприємства;
 • Описи бізнес-процесів взаємодії виробничих служб і бухгалтерії підприємства;
 • Оптимізації виробничих бізнес-процесів з переробки сировини і комерційної діяльності підприємства.

В результаті виконання консалтингових робіт і доопрацювання існуючої системи обліку виробничі служби підприємства вирішили наступні завдання:

 • Відображення в системі передачі сировини в переробку;
 • Відображення в системі випуску готової продукції;
 • Відображення в кількісно-якісному обліку результатів переробки сировини;
 • Автоматично формувати звіт «Звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» (ф.37);
 • Автоматично формувати звіт «Відпустка сировини на переробку» (ф. 110);
 • Автоматично формувати звіт «Здача продукції з виробництва на склад» (ф.112);
 • Автоматично формувати звіт «Журнал оперативного контролю якості» (ф. 53);
 • Автоматично формувати звіт "Зведений журнал контролю якості (ф.58)";
 • Автоматично виконувати розрахунок місячних, квартальних, піврічних і річних 117 форм згідно з правилами організації ведення технологічного процесу на круп'яних заводах;
 • Автоматичне відображення операцій переробки в бухгалтерському обліку за даними оперативного обліку;
 • Автоматичний контроль відповідності між даними внесеними в оперативному обліку, і даними внесеними в бухгалтерському обліку;
 • Автоматичне планування виробництва готової продукції і продажів;
 • Автоматичне планування надходження грошових коштів;
 • Автоматичне формування графіка платежів;
 • Автоматичне формування звіту "Аналіз заборгованостей";
 • Облік і автоматичний розподіл витрат на реалізацію;
 • Формування план-фактного аналізу виробництва і продажів;
 • Автоматичне формування звіту "Рентабельність продажів"

Крім того, компанія отримала супутні результати:

 • Підвищення виконавської дисципліни, з'являються широкі можливості для аналізу діяльності. Поліпшується взаємодія учасників всередині процесів, що позитивно впливає на кінцевий результат;
 • Зниження кількості позаштатних ситуацій і проблем в цілому;
 • Прозорі процеси для персоналу та керівництва;
 • Можливість для нових співробітників швидко влитися в роботу, тому що ключові процеси описані і регламентовані;

Всього в проекті з нашого боку було задіяно 15 користувачів, включаючи аудиторів, методистів і обслуговуючий персонал.