Замовити дзвінок

Створення єдиної інформаційної системи для управління і обліку холдингу "АСТАРТА-КИЇВ"

Відгук:
Замовник: ТОВ "АСТАРТА-КИЇВ"
Автоматизовано: 598 робочих місць
Впроваджено:

Управління виробничим підприємством
ІН-АГРО: Управління агрохолдингом
ІН-АГРО: Управління елеватором

Вертикально інтегрований агропромисловий холдинг з такими напрямками: виробництво цукру, зернових і олійних культур, молока і м'яса, переробка сої і виробництво біогазу.

У вересні 2012р. керівництвом ТОВ "АСТАРТА-КИЇВ" була поставлена ​​задача автоматизації обліку. 

Нову систему автоматизвції обліку було вирішено побудувати на основі продукту «Управління виробничим підприємством» з галузевими продуктами «ІН-АГРО: Управління агрохолдингомі» та «ІН-АГРО: Управління елеватором». Для запуску системи було обрано технологію «проектного впровадження» і стратегію впровадження «Як є», з подальшим доопрацюванням відповідно до технічних завдань.

В якості пілотного проекту було визначено агрохолдинг "АФ імені Довженка", що включає в себе 10 різнопрофільних відокремлених підрозділів (безбалансових): сільське господарство (тваринництво і рослинництво), елеватор і комбікормовий завод, цукровий завод, центральний офіс-керуюча компанія.

Всього в проекті було задіяно 110 користувачів, включаючи аналітиків, методистів і обслуговуючий персонал. При цьому в системі одночасно працювали близько 80 користувачів.

У процесі дослідної експлуатації фахівцями Замовника і Виконавця проводився аналіз продуктивності системи і виявлення вузьких місць з використанням «Центру управління продуктивністю». За результатами аналізу були усунені "вузькі місця" шляхом оптимізації програмного коду і зведено до допустимого максимуму час очікування на блокування. 

Після успішного впровадженні пілотного проекту було почато тиражне впровадження на 6 найбільших підприємствах компанії. На даний момент в системі працюють 7 підприємств (з урахуванням першої хвилі тиражу) із загальною кількістю користувачів 598, при цьому одночасно в системі працюють 350 користувачів.

В ході проекту спеціалісти «РАСК. ІН-АГРО»:

 • встановили програмне забезпечення;
 • підключили спеціалізоване торгове обладнання;
 • провели індивідуальне та групове навчання співробітників;
 • розробили програмне забезпечення для автоматичного перенесення довідників і залишків з діючих облікових систем,
 • адаптувала наші бізнес-процеси з метою їх реалізації типових функціоналом УПП, мінімізувавши при цьому кількість доробок.

Проект, за фактом, виявився досить об'ємним і складним, але практично всі питання вирішувалися досить оперативно. На проекті постійно працювали висококваліфіковані співробітники: керівник проекту, архітектор системи, аналітики та консультанти Підрядника, програмісти.

В результаті, була створена єдина система обліку на підприємстві та істотно підвищилися оперативність і якість обліку та формування звітності, створено єдиний інформаційний простір підприємства.

В промислову експлуатацію були впроваджені:

 • Бухгалтерський облік, Податковий облік,
 • Розрахунок зарплати,
 • Розрахунки з підзвітними особами,
 • Кадровий облік,
 • Взаєморозрахунки з постачальниками,
 • Управління складськими запасами,
 • Облік витрат на виробництво,
 • Розрахунок фактичної собівартості,
 • Облік основних засобів, розрахунок амортизації,
 • Облік продажів ТМЦ ,
 • Взаєморозрахунки з покупцями,
 • Оперативний кількісно-якісний облік по зерну,
 • Модуль цукрового виробництва з інтеграцією програмного забезпечення (власна розробка підприємства) бурякоприймальному пункту,
 • Інтеграція з системою "клієнт-банк".

У вересні 2015 року Замовник звернувся до РАСК. ІН-АГРО із завданням оптимізації організаційної структури і основних процесів рослинництва в компанії Холдингу.

В якості пілотного проекту було визначено підприємство "Житниця Поділля". В рамках проекту передбачалося також розробити нові регламенти оперативного обліку, а також оновити існуюче програмне забезпечення в частині управлінських підсистем.

В рамках другого проекту були виконані наступні роботи з управлінського консалтингу:

 • Запропоновано зміни в організаційній структурі підприємства Замовника;
 • Запропоновано оновлені регламенти основних виробничих процесів і оперативного документообігу в рослинництві;
 • Запропоновано зміни посадових інструкцій виробничого персоналу рослинництва.

Після застосування наданих рекомендацій наша компанія отримала наступні результати:

 • Істотне поліпшення по процесам Рослинництва і в цілому по діяльності компанії;
  • Підвищення виконавської дисципліни, з'являються широкі можливості для аналізу діяльності. Поліпшується взаємодія учасників всередині процесів, що позитивно впливає на кінцевий результат;
  • Зниження кількості позаштатних ситуацій і проблем в цілому;
  • Прозорі процеси для персоналу та керівництва;
  • Можливість для нових співробітників швидко влитися в роботу, тому що ключові процеси описані і регламентовані;
  • Співробітники отримують навички щодо застосування даних інструментів для оптимізації інших процесів компанії.

Крім того, Замовнику було поставлено програмне забезпечення по автоматизації операційної діяльності компанії, управлінського обліку та звітності «ІН-АГРО: Управлінський облік в сільському господарстві».

Застосування зазначених рекомендацій в поєднанні з новими можливостями корпоративного програмного забезпечення дозволило вирішити такі завдання:

 • Підвищення керованості компанії;
 • Чітке визначення меж повноважень і сфер відповідальності персоналу;
 • Оптимізація витрат на персонал та інші ресурси;
 • Централізація, автоматизація та систематизація планування робіт;
 • Документування прийняття рішень;
 • Планування, контроль видачі, наявності та залишків ТМЦ, резервування;
 • Оптимізація і автоматизація процесу забезпечення технікою виконання сільськогосподарських робіт;
 • Підвищення оперативності даних про видачу під звіт та списання ТМЦ, автоматичне формування актів на використання ТМЦ агрономами;
 • Оптимізація процедури фіксації факту виконання робіт на полі, підвищення оперативності та точності формування зведень;
 • Автоматизація формування первинних документів, їх реєстрація в системі обліку;
 • Оптимізація процесу контролю первинних документів (дорожніх листів) за даними з системи GPS-моніторингу;
 • Регулярне отримання актуальної, оперативної та достовірної інформації про виробничу діяльність компанії;
 • Отримання управлінської звітності про діяльність компанії.

На даний момент в промислову експлуатацію впроваджено підсистема оперативного обліку в рослинництві, яка охоплює оперативні плани робіт агрономів, облік матеріалів на оперативних складах, замовлення / наряди на роботи транспортних засобів і шляхові листи.

Кожен з блоків підсистеми оформлений окремим набором інструментів у вигляді «робочих столів». Система складається з:

 • Робочого столу АРМ Агронома
 • Мобільного додатки «Помічник Агронома»
 • Робочого столу диспетчера по транспорту
 • Робочого столу обліковця з транспорту
 • Робочого столу комірника

Для зручності роботи агронома і найбільш оперативного внесення даних в систему розроблено мобільний додаток помічник агронома. У мобільному додатку оперативно відображаються плани робіт, а також є можливість використання нормативно-довідкової інформації з центральної БД.

Роботи по пілотних проектах були проведені в період з 06.10.2015 по 31.05.2016. Планується тиражування системи на інші підприємства холдингу.

  

Компанія "РАСК. ІН-АГРО"

(0472) 54-37-18

(099) 188-45-16

(063) 975-28-18

info@inagro.com.ua

Отримати консультацію